• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 pre žiakov sa  uskutoční dňa 30.06.2020 o 8:00 hod.

      Žiakom budú vysvedčenia odovzdané v triede od 8:00 do 9:00 hod.

      30.06.2020 nie je v prevádzke ŠKD ani ŠJ.

       

      01.07. – 31.08.2020 Prázdniny – nástup žiakov do školy 02.09.2020

    • Tumenca khere.S vami doma
     • Tumenca khere.S vami doma

     • Štvrtáci zo Základnej školy Huncovce a ich pani učiteľka Adriana Zarembová pomáhali vyčistiť svoju obec. Vďaka patrí Lucke Polhošovej, Jožkovi Gažíkovi, Alešovi Oračkovi a Majkymu Badžovi.

      Nezabudnite sledovať už 9. časť Tumenca khere/ S vami doma už zajtra (18.06.2020 ) o 14:55 na Dvojke RTVS.

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Biblia očami detí a mládeže v šk. r. 2019/20

      Naša škola sa už druhýkrát zapojila do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“. Je to súťaž výtvarných prác s biblickým zameraním.

      V diecéznom kole, v kategórii Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa úspešne umiestnili dve práce – na 2. mieste sa umiestnil žiak Martin Polhoš zo 7. B triedy s prácou „Veľká ryba“ a 1. miesto získala Sabína Pompová z 8.B triedy za svoju prácu s názvom „On niesol naše hriechy“.

      Naša radosť však týmto nekončí. V celoslovenskom kole sa Martinovi Polhošovi podarilo so svojou prácou obsadiť krásne druhé miesto.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Poďakovanie pre Základnú školu Huncovce
     • Poďakovanie pre Základnú školu Huncovce

     • Dnes patrí veľké poďakovanie Základnej škole v Huncovciach, zastúpenej pani riaditeľkou Mgr. Kamilou Haddenovou, ktorá nám darovala takéto krásne ručne ušité ochranné rúška.

      Aj v maličkostiach je ukrytá veľkosť spolupatričnosti a ľudskosti – a my Vám za to ĎAJUJEME.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje