• Poďakovanie pre Základnú školu Huncovce
     • Poďakovanie pre Základnú školu Huncovce

     • Dnes patrí veľké poďakovanie Základnej škole v Huncovciach, zastúpenej pani riaditeľkou Mgr. Kamilou Haddenovou, ktorá nám darovala takéto krásne ručne ušité ochranné rúška.

      Aj v maličkostiach je ukrytá veľkosť spolupatričnosti a ľudskosti – a my Vám za to ĎAJUJEME.

    • Informácie   k otvoreniu školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 0. – 5. ročníka
     • Informácie k otvoreniu školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 0. – 5. ročníka

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce plánuje otvorenie školy pre žiakov 

       1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.        

       

      Pokyny pre zákonných zástupcov:

      Pri nástupe dieťaťa do školy je rodič povinný odovzdať vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Organizácia vyučovania od 1.6.2020:

      Žiaci 1. – 5. ročníka

      Žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov. Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať naďalej dištančnou formou. Vyučovanie pre prihlásených žiakov začína  1.6. 2020.                                      

      Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:30 do 8:15 hod.

      Vyučovanie bude trvať 4 vyučovacie hodiny. 

      Žiaci 6. – 9. ročníka

      Žiaci 6. – 9. ročníka budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov prítomných v škole, ktorí oň prejavia záujem od utorka 02.06.2020.

      Činnosť ŠKD bude zabezpečená podľa záujmu  od utorka 02.06.2020.

    • Ďakovný list
     • Ďakovný list

     • Zariadenie pre seniorov  a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok  udeľuje Ďakovný list Základnej škole v Huncovciach za darovanie ochranných rúšok pre seniorov.

    • Oznam o nehodnotení vyučovacích predmetov
     • Oznam o nehodnotení vyučovacích predmetov

     • Riaditeľka Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v II. polroku školského roka 2019/2020 na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020,  sa nehodnotia tieto predmety:

      Na I. stupni: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika, anglický jazyk.

      Na II. stupni: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, regionálna výchova, pracovné vyučovanie, informatika, finančná gramotnosť, anglický jazyk v 5. ročníku 2. a 3. skupina.

       

      V Huncovciach 30.04.2020

    • Život školy počas pandémie
     • Život školy počas pandémie

     • Od 16. marca 2020 čelíme situácii, ktorá sa v našich životoch ešte nikdy nevyskytla. Zatvorené školy si naposledy pamätá generácia ľudí, ktorí zažili 2. svetovú vojnu a ešte pred rokom 1989 boli školy zavreté cez uhľové prázdniny, ktoré však neboli dlhé. Toto je pre nás úplne nová situácia, na ktorú sme sa snažili čo najlepšie zareagovať a vytvoriť fungujúci systém.

       Výučba v škole sa neprerušila, iba zmenila. Snažili sme sa na novú situáciu flexibilne reagovať. Všetko prebieha za prísnych hygienických podmienok, ktoré vyplývajú z odporúčaní hlavného hygienika SR.

       Vstup do školy iba jednotlivo s rúškami a rukavicami. Možnosť dezinfekcie rúk vo vstupnej hale školy, meranie telesnej teploty infračerveným bezdotykovým teplomerom. Ak prejdete touto kontrolou, môžete vstúpiť.

        

      Život školy počas pandémie - viď fotoalbum

    • Vyučovanie na diaľku
     • Vyučovanie na diaľku

     • Učitelia pripravujú pre našich žiakov pracovné listy  zamerané nielen, ale hlavne  na rozvoj čitateľskej gramotnosti a rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby na rôzne témy. Všetko však závisí od individuálnych schopností žiakov. Máme v škole viac ako 300 žiakov a aby bola distribúcia  jednoduchšia, spracovali sme  zoznamy rodín.                                                                                                                                       

      Ak má rodina päť deti, do rodiny ide taška s materiálmi pre všetky deti.  Tiež sme  zistili, ktoré deti majú pripojenie na internet a možnosť pracovať online. U nás kombinujeme vyučovanie online a doručovanie pracovných listov. Cyklus výmeny pracovných listov je dvojtýždenný. V jeden týždeň sa pracovné listy vypracovávajú,  tlačia a distribuujú, na ďalší sa v osade zbierajú, hodnotia a znova sa pripravujú nové pracovné listy.

      Pri distribúcii pomáhajú naše rómske asistentky.  Snažili sme sa zapojiť aj rodičov z osady. Na odvoz materiálu z a do školy poskytujú vlastné autá a sú ochotní prísť a pomôcť. Ak niektoré dieťa nemá pastelky alebo pero, môže si ich požičať u asistentiek a potom ich zase vráti. Máme informácie, že to funguje. Medzi školou a osadou sa materiály pravidelne vymieňajú -  do školy prídu vypracované, zo školy pripravené na vypracovanie. Keď prišli pracovné listy autom poslednýkrát do osady, boli sprevádzané pokrikom: „Domáce úlohy prišli! Hurá!“. Deti aj dospelí mali radosť aj z časopisov, ktoré nám vydavatelia poskytli zadarmo: Prišli nám časopisy Zvonček, Maxík, Vrabček, pre ...násťročných a dospelých časopis Milujte sa! a v týchto dňoch sme dostali časopis Rebrík. Všetkým vydavateľom patrí veľká vďaka za časopisy, ktoré majú v týchto dňoch pre naše deti cenu zlata.

       

       

    • Škola a školský areál
     • Škola a školský areál

     • Pustili sme sa do zveľaďovania školy. Upratovačky okrem pravidelnej dezinfekcie priestorov školy ošetrujú  a presádzajú  kvety, venujú sa skrášľovaniu záhonov a skaliek v školskom areáli, upravujú a čistia trávnik od konárikov, šišiek a ihličia, nasadili rôzne plodiny na naše školské políčko...

      Po minuloročnej havarijnej situácii, kde bolo prerušené vodovodné potrubie sme dali do poriadku terén, ktorý po zásahu bagrom nevyzeral veľmi pekne. Pri tejto príležitosti sme vybrali aj základy zo starého skleníka, dali sme upraviť terén Chystáme sa na tomto mieste urobiť pekný kvetinový záhon a dosadiť trávu.

      Sme si vedomí toho, že v našom areáli je „posledná“ lúka na území Huncoviec. Také lúky boli v našej obci cca pred 40 rokmi. Každý deň sme mohli chodiť domov s kyticami lúčnych kvetov. Toto už na území obce žiaľ neexistuje. Na školskom pozemku je pôvodné kvetenstvo, ktoré by sme chceli zachovať, preto sa nebude kosiť kosačkami, ktoré kvety a trávu pomelú, rastliny sa nemajú možnosť rozsemeňovať a rozširovať. Chceli by sme, aby sa aj naše deti mohli potešiť z kvetov, ktoré rastú v areáli školy. Je tu aj možnosť pre obyvateľov obce, ktorí majú doma zvieratká a potrebujú seno, aby sa ozvali a dohodneme sa, kde môžu kosiť a sušiť trávu.

      Ostatné činnosti: v školskom prístrešku sme dali urobiť svetlo, vymaľovali sa šatne v telocvični, kuchárky natreli v školskej jedálni radiátory, opravila sa strecha na spojovacej chodbe, kde hrozilo, že nám pri silnejšom vetre odletí. Nezabúdame ani na  pravidelné obnovovanie násteniek na aktuálne témy.  

      A najdôležitejšia správa, z ktorej máme všetci radosť je to, že vďaka pánovi  starostovi Huncoviec  a pani riaditeľke ZŠ sa začne v najbližšom čase rekonštrukcia kotolne základnej školy, ktorá je zastaralá a je v nevyhovujúcom stave.

       

       

    • Dobrovoľníctvo
     • Dobrovoľníctvo

     • Hneď v prvých dňoch pandémie sa naši učitelia – dobrovoľníci pustili do šitia rúšok. Prístavbu učebňového bloku sme premenili na veľkú krajčírsku  a strihačskú dielňu, kde učiteľky – dobrovoľníčky šijú  ochranné rúška. Do dnešného dňa sme odovzdali asi 170 rúšok pre dôchodcov a obyvateľov v našej  obci, 100 ks sme odniesli na onkologické oddelenie v Poprade, 120 do DDS v Kežmarku a 25 do zariadenia opatrovateľskej služby Spišská Belá Strážky. Ak by sa našli darcovia látok, vieme ich premeniť na ďalšie rúška, ktoré môžu zachrániť život. V prípade, že by ste mohli podarovať materiál na rúška, ozvite sa na telefónne kontakty, ktoré sú uvedené na stránke školy.

       

    • Poďakovanie za časopisy Maxík a Zvonček
     • Poďakovanie za časopisy Maxík a Zvonček

     • Ďakujeme firme DAXE, spol.s r.o. a riaditeľke PhDr. Danuši Faktorovej, PhD. za časopisy Maxík a Zvonček, ktoré nám počas epidémie bezplatne poslali pre našich žiakov. Teraz je ten správny čas na knihy a časopisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          

      Maxík a Zvonček sú časopisy do školy i na doma, sú  určené najmä žiakom I. stupňa ZŠ. No zabaviť sa s nimi  môžu všetci menší i väčší, ktorí majú radi rozprávky, básničky, hádanky, pesničky, kreslené príbehy, maľovanky, hlavolamy, vystrihovačky či súťaže, v ktorých môžu vyhrať zaujímavé ceny. Využijete ich na hodinách čítania, prvouky, prírodovedy či vlastivedy. Ba aj úlohy na riešenie vychádzajú z toho, čo ste sa už naučili. Vystrihovačka zasa najviac poteší tých, ktorí radi majstrujú – strihajú a lepia. Tak neváhajte, Maxík a Zvonček  je tu pre vás!

       

    • Požehnanú a pokojnú Veľkú noc
     • Požehnanú a pokojnú Veľkú noc

     • Vo svetle otvoreného hrobu má každá naša obeta a služba zmysel aj vtedy, keď sa zdá, že je nezmyselná. Požehnanú a pokojnú Veľkú noc praje vedenie ZŠ Huncovce.

    • OZNAM! Coronavirus COVID -19
     • OZNAM! Coronavirus COVID -19

     • Milí žiaci, rodičia, učitelia,
      minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling po rokovaní vlády  oznámil 26.03.2020, že mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      Termíny  rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020   určuje  MŠVVaŠ SR  takto:

        Zápis do prvého ročníka ZŠ  - 15. apríl - 30. apríl 2020;( presný  termín upresníme), zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

        Prihlášky na  štúdium na SŠ  na školský rok 2020/2021 sa budú podávať do

       15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

        Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020.


      Možnosti dištančného vzdelávania  nájdete na hlavnej lište  hore - Život školy - Školský rok 2019/2020 - Apríl - Učíme na diaľku. Po rozkliknutí tejto sekcie si nájdete odkaz, ktorý vyhovuje Vášmu záujmu.

      Do pozornosti dávame aj video Rómsky kráľ vyzýva Rómov k súčinnosti.

      https://www.hlavnespravy.sk/romsky-kral-vyzyva-romov-sucinnosti/2102036

       

      Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajeme Vám pevné zdravie a veľa fyzických aj duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

       

       

       

      Oznam

      MŠVVaŠ SR uvádza prerušenie vyučovania na školách až do odvolania, podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý reaguje na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Pre šk. rok 2019/20 sa ruší Testovanie – 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho  ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

      Posúvajú sa termíny zápisov  do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť  v druhej polovici apríla, od. 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomností detí.

            Vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie bude prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom zadaných domácich úloh.

      Pre verejnosť žiadam prednostne o komunikáciu  mailom, prípadne telefonicky.

      E-mail:              riaditel@zshuncovce.sk

      Riaditeľka ZŠ:   0911 740 451

       

      Oznam

      Milí žiaci, kolegovia!

      Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov ZŠ Huncovce  sa v piatok 13. 3. 2020 prerušuje  vyučovanie.

      Od pondelka 16. 3. 2020 do piatku 27.3. 2020 budú na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky všetky školy na území Slovenska zatvorené z dôvodu šírenia nebezpečného vírusu COVID 19.  Vyučovanie začne 30.03.2020, ak krízový štáb nerozhodne inak.

      Žiadam nájomcov telocvične, aby do odvolania prerušili svoje športové aktivity v telocvični ZŠ Huncovce.

      Na základe vážnosti situácie všetkých žiakov a rodičov prosím o zodpovedné správanie, ktorým môžu  zabrániť prudkému  rastu počtu chorých.

      Voľno, ktoré bolo udelené, je z vážnych dôvodov. Nie je to dôvod na výlety, cestovanie, zábavu, spoločenské akcie a nakupovanie. 

      Buďme ohľaduplní k sebe a hlavne k tým najzraniteľnejším, ktorých život by mohla nákaza  vážne ohroziť.        

                     

       

                         S úctou             Mgr.  Kamila Haddenová

                                                              riaditeľka školy

       

       

       

       

       

                                                     

    •             ZÁPIS do 1. ročníka
     • ZÁPIS do 1. ročníka

     • Milí rodičia a budúci prváčikovia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 je určený termín pre zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

      Obec Huncovce ako zriaďovateľ Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 dni

       

                                                  15.,16., a 17. apríl 2020

      za týchto podmienok:

          a) zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

          b) overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

          c) zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

           d) ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                          

       

       

       

      Mesačné úlohy -  marec 2020

      09.03. – 31.03.2020   Deň ľudovej rozprávky                                                                                                      

       

      12.03.2020                 Stretnutie vedenia školy s MŠ Huncovce            

                                                                                                               

      18.03.2020                 Stretnutie rodičov detí z MŠ Huncovce s vedením školy

                                                                                                              

      26.03.2020                 Svetový deň divadiel – návšteva divadelného predstavenia pre žiakov

                                         1.- 4.roč. ZŠ

                                                                                                             

      30.03.2020                 Fotenie žiakov,k dispozícii bude mobilné planetárium, alebo podmorský svet.

                                                                                                             

      31.03.2020                  Konzultačné odpoludnie pre rodičov žiakov od 14:00-15:30 hod.

                                                                                                            

      01.04.2020                  Testovanie T9:

                                                                                                             

      01.04. -03.04.2020      Zápis žiakov  do 1. ročníka od 8:00 – 15:30 hod.

                                                                                                            

      04.-14.04.2020      Veľkonočné prázdniny

       

      Aktivity na marec 2020

      Výchovné a kariérove poradenstvo:

      • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov,
      • návšteva OU Šrobárova 20,Poprad so žiakmi špeciálnych tried

                                                                                            

      Environmentálna výchova

      • zhotovenie nástenky k Svetovému dňu vody – 22.3.2020, aktivity  k Svetovému dňu vody                                                                                              

                                                                                                          

      Finančná gramotnosť

      • Úver a dlh: udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu

                                                                                             

      Ľudské práva

      • 21.03. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

                                                                                             

      Školský klub detí

            -  Marec mesiac kníh: návšteva školskej knižnice

                                                                                                         

      Pohybové aktivity

      • Stolný futbal: chlapci                                                                                       

                                                                                               

      Zdravý životný štýl

      • Svetový deň zdravého spánku: Rozhlasová relácia. Žiak žiakovi

                                                                                       

      • Voda – začiatok života vo vesmíre. Vytvorenie nástenky s tematikou VODA                    

      Slovenská agentúra životného prostredia je vyhlasovateľom 25. ročníka umeleckej súťaže  ZELENÝ SVET 

      Téma: Je to v mojich rukách

       

       

       

       

                                                                                                        

    • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2019/2020
     • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2019/2020

     • 1. september       Deň ústavy Slovenskej republiky

      15. september     Sedembolestná Panna Mária

      1. november        Sviatok všetkých svätých

      17. november      Deň boja za slobodu a demokraciu

      24. december      Štedrý deň

      25. december      Prvý sviatok vianočný

      26. december      Druhý sviatok vianočný

      1. január              Deň vzniku Slovenskej republiky

      6. január              Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)

      10. apríl               Veľký piatok

      13. apríl               Veľkonočný pondelok

      1. máj                  Sviatok práce

      8. máj                  Deň víťazstva nad fašizmom

      5. júl                    Sviatok svätého Cyrila a Metoda

      29. august           Výročie Slovenského národného povstania

       

      Termíny prázdnin 

      Jesenné prázdniny               30. 10. 2019 - 31. 10. 2019

      Vianočné prázdniny              23. 12. 2019 - 7. 1. 2020

      Polročné prázdniny               3. 2. 2020

      Jarné prázdniny                    2. 3. 2020 - 6. 3. 2020

      Veľkonočné prázdniny          9. 4. 2020 – 14. 4. 2020

      Letné prázdniny                   1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje