Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka september 2013 Objednávky september 2013 s DPH od 1.9.2013 - 30.9.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka august 2014 Objednávky august 2014 s DPH od 1.8.2014 - 31.8.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Lucia Troppová Mgr. Lucia Troppová - riaditeľka školy
Objednávka august 2013 Objednávky august 2013 s DPH od 1.8.2013 - 31.8.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka júl 2014 Objednávky júl 2014 s DPH od 1.7.2014 do 31.07.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Lucia Troppová Mgr. Lucia Troppová - riaditeľka školy
Objednávka júl 2013 Objednávky júl 2013 s DPH od 1.7.2013-31.7.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka jún 2014 Objednávky jún 2014 s DPH od 1.6.2014 do 30.06.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka jún 2013 Objednávky jún 2013 s DPH od 1.6.2013-30.6.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka máj 2014 Objednávky máj 2014 s DPH od 1.5.2014 do 30.05.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka máj 2013 Objednávky máj 2013 s DPH od 1.5.2013-31.5.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka apríl 2014 Objednávky apríl 2014 s DPH od 1.4.2014 - 30.4.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka apríl 2013 Objednávky apríl 2013 s DPH od 1.4.2013-30.4.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka marec 2014 Objednávky marec 2014 s DPH od 1.3.2014-31.3.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka marec 2013 Objednávky marec 2013 s DPH od 1.3.2013-31.3.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka február 2014 Objednávky február 2014 s DPH od 1.2.2014 - 28.2.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka február 2013 Objednávky február 2013 s DPH od 1.2.2013-28.2.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka december 2013 Objednávky december 2013 s DPH od 1.12.2013-31.12.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka november 2013 Objednávky november 2013 s DPH od 1.11.2013-30.11.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka od 1.10.2014-31.10.2014 Objednávky október 2014 s DPH od 1.10.2014-31.10.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Lucia Troppová Mgr. Lucia Troppová - riaditeľka školy
Objednávka október 2013 Objednávky október 2013 s DPH od 1.10.2013-31.10.2013 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
Objednávka január 2014 Objednávky január 2014 s DPH od 1.1.2014-31.1.2014 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Margita Svitanová Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1364
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

  • Postcrossing
  • Stolný futbal
  • Florbal starší žiaci
  • Florbal mladší žiaci
  • Florbal dievčatá
  • Kyberšikanovanie.
  • Poznávanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Poprad
  • Školský klub detí
  • Tvorivé dielne Tatranská galéria Poprad
  • Tématický deň. J.G. Tajovský v našich triedach.
  • Jozef Gregor Tajovský v 8.B
  • Mesiac detskej tvorby