Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka jún 2022 - 2. časť 11.6.2022-20.6.2022 s DPH 20.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka jún 2022 - 1. časť 1.6.2022-10.6.2022 s DPH 10.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka máj 2022 - 3. časť 21.5.2022-31.5.2022 s DPH 31.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra máj 2022 máj 2022 s DPH 31.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.05.2022
Objednávka máj 2022 - 2. časť 11.5.2022-20.5.2022 s DPH 20.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka máj 2022 - 1. časť 1.5.2022-10.5.2022 s DPH 10.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra apríl 2022 apríl 2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.04.2022
Objednávka apríl 2022 - 3. časť 21.4.2022-30.4.2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka apríl 2022 - 2. časť 11.4.2022-20.4.2022 s DPH 20.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 4/2022 Dodatok k zmluve o nájme školskej telocvične s DPH 13.04.2022 Peter Kuľka Peter Kuľka Peter Kuľka Peter Kuľka - nájomca
Objednávka apríl 2022 - 1. časť 1.4.2022-10.4.2022 s DPH 10.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka marec 2022 - 3. časť 21.3.2022-31.3.2022 s DPH 31.03.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra marec 2022 marec 2022 s DPH 31.03.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.03.2022
Zmluva 3/2022 Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve č. 1/2022 2 860.00 s DPH 30.03.2022 Dávid Szekély Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka marec 2022 - 2. časť 11.3.2022-20.3.2022 s DPH 20.03.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka marec 2022 - 1. časť 1.3.2022-10.3.2022 s DPH 10.03.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra február 2022 február 2022 s DPH 28.02.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 28.02.2022
Objednávka február 2022 - 3. časť 21.2.2022-28.2.2022 s DPH 28.02.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka február 2022 - 2. časť 11.2.2022-20.2.2022 s DPH 20.02.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka február 2022 - 1. časť 1.2.2022-10.2.2022 s DPH 10.02.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1561
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje