• NÁRODNÝ PROJEKT
    PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 (POP3)
    9/2023 - 12/2026
   • PLÁN OBNOVY
   • ŠKD- kompenzácia poplatkov

    „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“

    Financované Európskou úniou NextGenerationEU

   • Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   • ZŠ Huncovce - "Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove"
   • ZŠ Huncovce bol udelený
    Štatút "Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove"
   • Linka detskej istoty

    – linka pomoci pre deti a mládež – 116 111
    – linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000


    Poskytuje pomoc prostredn
   • Národný deň čísla tiesňového volania 112
   • V prípade hrozby, nehody alebo iných urgentných situácií je dôležité volať príslušné tiesňové čísla, ako je napríklad 112. Vaša bezpečnosť je priorita a tiesňové volanie hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečení rýchlej reakcie a pri poskytnutí pomoci.
   • Vitaj na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihlásite sa Vašim kontom.
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Vitaj na stránkach našej školy
   • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
   • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Vykúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vitaj na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
   • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Vitaj na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
   • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Vitaj na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
   • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Deň narcisov v ŠKD
    • Deň narcisov v ŠKD

    • 22. 4. 2024
    • 18. apríl

     S deťmi v ŠKD sme si 18.4. pripomenuli Deň narcisov. Žiakov sme upozornili, že pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

     Nech pacientov sprevádza krásna básnička, ktorú im zo srdca posielame:

    • Deň narcisov v ŠKD: Čítať viac
   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 22. 4. 2024
    • Riaditeľka Základnej školy v Huncovciach oznamuje,

     že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

     23.04.2024 (utorok)

     udeľuje z dôvodu metodického dňa učiteľov

     riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka.

    • Riaditeľské voľno: Čítať viac
   • Florbalový turnaj – dievčatá
    • Florbalový turnaj – dievčatá

    • 19. 4. 2024
    • Obvodné kolo

     Dňa 18.4.2024 sa v našej telocvični konalo obvodné kolo vo florbale žiačok. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Huncovce a ZŠ Vrbov. ZŠ Toporec na turnaj neprišla. Do okresného kola postúpila ZŠ Vrbov.

     Výsledky:

     ZŠ Huncovce 4 : 20 ZŠ Vrbov G: Laura Polhošová 3

    • Florbalový turnaj – dievčatá: Čítať viac
   • Bedmintonový turnaj chlapcov a dievčat
    • Bedmintonový turnaj chlapcov a dievčat

    • 17. 4. 2024
    • 6. a 7. ročník

     Na našej škole sa stále niečo deje. Vždy platí – motivácia je rozhodujúcim faktorom akejkoľvek činnosti a jej význam rastie priamoúmerne s mierou prepojenia činnosti so školou a tiež s vekom žiakov. Šport nie je výnimkou.

     Dňa 16.4.2024 sa uskutočnil bedmintonový turnaj chlapcov a dievčat zo 6. a 7. ročníka. Na turnaji sa zúčastnilo 15 chlapcov a 12 dievčat.

    • Bedmintonový turnaj chlapcov a dievčat: Čítať viac
   • Rozprávkové popoludnie v ŠKD
    • Rozprávkové popoludnie v ŠKD

    • 17. 4. 2024
    • H.Ch.Andersen: Princezná na hrášku

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý si každoročne pripomíname na počesť narodenia dánskeho rozprávkara H.CH. Andersena sme si dňa 10.4.2024 na rozprávkovom popoludní v ŠKD prečítali rozprávku Princezná na hrášku z knihy Rozprávky. Rozprávku sme prerozprávali a princeznú vymaľovali. Deti s radosťou vytvárali hráškové srdiečka. Následne si pozreli rozprávku. V závere si pochutnali na sladkom hrášku. Pozri fotoalbum.

    • Rozprávkové popoludnie v ŠKD : Čítať viac
   • Florbalový turnaj
    • Florbalový turnaj

    • 12. 4. 2024
    • Obvodné kolo starších žiakov

     Dňa 12.4.2024 sa konalo v športovej hale Focus obvodné kolo florbalového turnaja starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili ZŠ Huncovce, ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Ľubica a ZŠ Spišská Belá. Hralo sa systémom každý s každým, dvakrát po 10 minút. Pozri fotoalbum.

     Priebeh zápasov:

    • Florbalový turnaj : Čítať viac
   • Diplom za 1. miesto
   • Výtvarná výchova trochu inak
    • Výtvarná výchova trochu inak

    • 12. 4. 2024
    • Rozvoj kreativity žiakov 1. stupňa

     V 2.D sa výtvarná výchova niesla v duchu umeleckého smeru land art.

     Vytváranie diel v krajine, pôsobením umelcov v prírodnom prostredí či práca s prírodnými materiálmi. Land art síce nepatrí k záhradnému umeniu, ale v krajinnej architektúre sa tieto prvky dodnes využívajú.

    • Výtvarná výchova trochu inak : Čítať viac
   • Školské kolo v prednese poézie a prózy
    • Školské kolo v prednese poézie a prózy

    • 10. 4. 2024
    • Dňa 28.3.2024 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojili víťazi triednych kôl. Žiaci prispeli svojim prednesom k príjemnej atmosfére. Vyhodnotiť najlepších bolo ťažké.

     Platí stará múdrosť : ,, Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť nové skúsenosti.“

    • Školské kolo v prednese poézie a prózy: Čítať viac
   • Bedmintonový turnaj – okresné kolo
    • Bedmintonový turnaj – okresné kolo

    • 8. 4. 2024
    • Dievčatá a chlapci 2. stupeň

     Dňa 26.3.2024 sa konalo v telocvični našej školy okresné kolo v bedmintone v kategórii žiakov a žiačok. Na tomto turnaji sa zúčastnili okrem našej školy aj ZŠ Spišská Stará Ves, ZŠ Grundschule Kežmarok, ZŠ Vrbov, ZŠ sv. Kríža Kežmarok, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ s MŠ Slovenská Ves, ZŠ Toporec a ZŠ Dr. Fischera Kežmarok. Hralo sa spôsobom každé družstvo s každým na dva víťazné zápasy. Ak po dvojhre bola remíza, tak sa rozhodovalo vo štvorhre. Pozri fotoalbum.

    • Bedmintonový turnaj – okresné kolo: Čítať viac
   • Medzinárodný deň Rómov
    • Medzinárodný deň Rómov

    • 8. 4. 2024
    • Dnes, 8. apríla 2024 sme v našej škole slávili Medzinárodný deň Rómov. Naši talentovaní žiaci sa na túto udalosť dôkladne pripravili a priniesli do školských priestorov program, ktorý nás všetkých obohatil.

     V rámci programu sme sa spolu ponorili do histórie Rómov, vypočuli sme si slovenskú aj rómsku národnú hymnu a spoločne sme sa naučili o ich kultúre a tradíciách. Okrem toho sme sa tešili z piesní a tancov, ktoré nám naši žiaci predviedli s nadšením a šikovnosťou.

    • Medzinárodný deň Rómov: Čítať viac
   • Dobrodružstvo žiakov z 1.A a 2.D
    • Dobrodružstvo žiakov z 1.A a 2.D

    • 8. 4. 2024
    • V dňoch 04. a 05.04.2024, žiaci 1.A a 2.D triedy odložili svoje školské tašky a vydali sa na dobrodružstvo. Prvý deň sme nastúpili na vláčik, ktorý nás odviezol do Strážok, kde nás čakala krásna a hlavne žiakom prispôsobená prehliadka kaštieľa. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie, žiaci mali na pána sprievodcu mnoho otázok a boli očarení vecami okolo. V kaštieli sme sa zúčastnili aj tvorivých dielní, kde si žiaci skúsili miešanie farieb. Zhotovené obrázky si vzali so sebou ako suvenír. Po oboznámení sa s novými informáciami sme žiakom na ďalší deň dopriali trošku veselosti v detskej herni RIO v Kežmarku. A čo by to bola za návšteva mesta, keby sme si nedali zmrzlinu?

    • Dobrodružstvo žiakov z 1.A a 2.D: Čítať viac
   • Tvorivé dielne Strážky
    • Tvorivé dielne Strážky

    • 8. 4. 2024
    • Dňa 3. 4. 2024 sa žiaci 1. E, 1. F a 3. C zúčastnili školskej akcie zameranej na návštevu kaštieľa v Strážkach, ktorej súčasťou boli aj tvorivé dielne. Už cestou vlakom sa žiaci tešili na prehliadku kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najstarším na Slovensku.

     Zaujme nielen exteriérom, ale aj jeho interiér stojí za návštevu. Nachádzajú sa tam expozície historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla. V kaštieli môžeme obdivovať aj diela významného uhorského maliara Ladislava Mednyánszkeho, ktorého domovom bol spomínaný kaštieľ.

    • Tvorivé dielne Strážky: Čítať viac
   • Veľkonočné prázdniny
   • DEŇ UČITEĽOV
   • Prednes poézie a prózy - 2. stupeň
    • Prednes poézie a prózy - 2. stupeň

    • 28. 3. 2024
    • Marec – mesiac knihy

     Mesiac marec sa v našej škole už niekoľko rokov spája nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Práve knihy sú zdrojom informácií, vedomostí a najmä umeleckého zážitku. Pri tejto príležitosti sa dňa 26.3.2024 uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci si pripravili krásne texty, ktoré precítene predniesli.

    • Prednes poézie a prózy - 2. stupeň: Čítať viac
   • Niet práv bez povinnosti
    • Niet práv bez povinnosti

    • 28. 3. 2024
    • Akcia bloku Ochrana ĽP

     25. marec - Deň zápasu za ľudské práva - je spomienkou na tichú sviečkovú manifestáciu z roku 1988, na ktorej účastníci žiadali úplné dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Problematika ľudských práv je v dnešnom rozhádanom svete, žiaľ, stále aktuálna. I v tejto modernej digitálnej internetovej dobe mnoho detí na Zemi nemá prístup ku kvalitnej strave, bezpečnému bývaniu či aspoň základnému vzdelaniu. Práva však kráčajú ruka v ruke s povinnosťou a zodpovednosťou. A práve myšlienka - Niet práv bez povinností - bola témou marcových aktivít bloku Ochrana ľudských práv.

    • Niet práv bez povinnosti: Čítať viac
   • Veľkonočná výstava školských prác
    • Veľkonočná výstava školských prác

    • 28. 3. 2024
    • Veselá Veľká noc

     Od 21.3. - 3.4. 2024 sa v jedálni ZŠ uskutočnila Veľkonočná výstava, na ktorej sa reprezentovali práce žiakov. Návštevníci si mohli pozrieť kraslice, prútené výrobky a rôzne jarné dekorácie do interiéru. Pozri fotoalbum a video pod článkom.

     Mgr. Ľudmila Nováková

     marec 2024

    • Veľkonočná výstava školských prác: Čítať viac
   • Svetový deň vody
    • Svetový deň vody

    • 28. 3. 2024
    • Blokové vyučovanie

     22. marec je svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť žiakom mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

     Ako sme sa téme vody venovali ? Hlavná myšlienka „ Nie sú to moje smeti, ale je to moja planéta“ sprevádzala aktivity blokového vyučovania. Všetky triedy 1. a 2. stupňa zrealizovali podľa pripravených tipov z našich metodických materiálov rôzne akcie, ktoré učitelia využili na svojich hodinách podľa vekovej kategórii žiakov. Použili rôzne kvízy, súťaže, besedy, pracovné listy pod vedením vedúcich blokov ENV a ZŽŠ. Pozri fotoalbum.

    • Svetový deň vody: Čítať viac
   • Tvorivé dielne v ŠKD
    • Tvorivé dielne v ŠKD

    • 25. 3. 2024
    • Veľká noc už pomaly klope na dvere a preto si vychovávateľky ŠKD a učiteľky z 1.A a 2.D triedy pripravili zaujímavé tvorivé aktivity a činnosti pre svojich žiakov. Navštívili nás aj predškoláci so svojimi rodičmi a pani učiteľkami. Veľmi radi sa k nám pridali a vytvárali úžasné veľkonočné dekorácie (napr. kvetinové vence z papierových tanierov, maľované sadrové odliatky, papierové košíčky, maľované jarné šišky, decoupage techniku...) Spoločnou prácou žiakov bolo maľovanie s fixkami na plachtu. Poobede si deti v rámci ŠKD urobili veľkonočné športové aktivity na školskom dvore. Všetkým sa táto akcia veľmi páčila a veríme, že si ju opäť zopakujeme.

    • Tvorivé dielne v ŠKD: Čítať viac
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4206564
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • To sme my

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

    Promočné video

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 23. 4. 2024
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451, 052 456 2122 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 0911 462 122 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje