Navigácia

Streda 21. 11. 2018

KALENDÁR

Počet návštev: 2647036

Narodeniny a meniny

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce, podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom 0. – 4. ročníka, 5.B a 6. – 9. ročníka riaditeľské voľno dňa 21.11.2018 z dôvodu zabezpečenia testovania T5 - 2018 a vzdelávania pedagógov.

 • Čo sme si pripravili - november 2018  05.11. – 09.11. 2018 Triednické hodiny

  06.11. 2018 Operatívna porada o 7,30 hod.

  12.11. – 16. 11. 2018 Zasadnutie MZ a PK

  15.11. 2018 Komparo 9.A

  19.11. – 23.11. 2018 Týždeň boja proti drogám

  20. 11. 2018 Pedagogická rada o 14, 00 hod.

  20. 11. 2018 Konzultačné odpoludnie o 15, 30 hod.

  21.11. 2018 Testovanie T5 – 2018

  21.11. 2018 Riaditeľské voľno pre žiakov (okrem 5.A triedy)

  21.11. 2018 Školenie „Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť“

  Lektor: Tibor Hujdič

 • Základná škola Huncovce realizuje projekt:

  Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce

  DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

  Termín realizácie: 1.január 2018 – 31. december 2019

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ:
  Mgr. Lucia Troppová
  0911 740 451
  riaditel@zshuncovce.sk
  lucia.troppova@zshuncovce.sk

  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň:
  Mgr. Anna Jankurová
  052-4683152
  zastupca@zshuncovce.sk
  anna.jankurova@zshuncovce.sk

  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň:
  PaedDr. Daniela Tribulová
  052-4562122, 0911 064 052
  zastupca@zshuncovce.sk
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk

  * Školská jedáleň
  052-4369160

  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria