• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce

      Základná škola Huncovce realizuje projekt:

      Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce

      DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

      Termín realizácie: 1.január 2018 – 31. december 2019

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 24. 7. 2019
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Anna Jankurová 052-4683152 zastupca@zshuncovce.sk anna.jankurova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka s deviatakmi
  • Hodnotiace zhromaždenie
  • Športová olympiáda 1. a 2. roč.
  • 1.A, 4.A - školský výlet
  • 2.A, 3.A - školský výlet
  • Kresba nás spája
  • Exkurzia
  • TD "Každý iný, všetci rovní"
  • Deň detí
  • Škola v prírode
  • Čítame našim najmenším
  • O naj... lesný kalendár