• Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 1. a 2. stupňa
    • Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 1. a 2. stupňa
    • 15. 1. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     podľa nariadenia MŠVVaŠ SR pokračujú žiaci 1. a 2. stupňa od 18. 01. 2021 vo vzdelávaní dištančnou formou.

     V prípade akýchkoľvek nových zmien Vás budeme informovať.

     Vedenie školy.

    • Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 1. a 2. stupňa: Čítať viac
   • OZNAM
    • OZNAM
    • 8. 1. 2021
    • Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 05.01. 2021 pod číslom 2021/9418:1-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.

     Od 11.01.2021 (pondelok) sa žiaci I. a II. stupňa základnej školy vzdelávajú dištančnou formou, pomocou pracovných listov až do odvolania.

    • OZNAM : Čítať viac
   • Zapojenie V.C do výtvarných súťaží
    • Zapojenie V.C do výtvarných súťaží
    • 20. 12. 2020
    • Čestné uznanie pre naše žiačky

     Zapojenie do výtvarnej súťaže

     Žiačky V.C triedy sa počas prezenčného vyučovania stihli zapojiť do dvoch výtvarných súťaží a to tvorbou anjelov zo snehových vločiek. Prvá súťaž sa týkala zhotovenia vianočných ozdôb zo snehových vločiek.

     V druhej súťaži „Anjel Vianoc“, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade získali žiačky Eva Karolová a Danka Polhošová čestné uznanie za prácu „Snehový anjel“. Je to už ich druhé ocenenie tohto mesiaca za výtvarné práce.Pozri fotoalbum.

    • Zapojenie V.C do výtvarných súťaží: Čítať viac
   • OZNAM
    • OZNAM
    • 17. 12. 2020
    • Riaditeľstvo Základnej školy v Huncovciach

     oznamuje,

     že vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne

     od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

     Žiaci II. stupňa odovzdajú všetky pracovné listy v piatok 18.12.2020.

     Mgr. Kamila Haddenová, riaditeľka školy

    • OZNAM: Čítať viac
   • V školskom klube detí čas plynie ako voda
    • V školskom klube detí čas plynie ako voda
    • 17. 12. 2020
    • Tvorivá práca žiakov a vychovávateľky ŠKD

     Vychovávateľka: p. uč. Renáta Kromková

     V programe školského klubu detí je uplatňovaný integrovaný prístup plánovanej činnosti. V našom školskom klube detí sa okrem záujmových a odpočinkových aktivít pripravujú žiaci aj na vyučovanie, ktoré prebieha hlavne zábavnou formou - v súčasnom období za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

    • V školskom klube detí čas plynie ako voda: Čítať viac
   • ŠKD pomáha ku krajším Vianociam
    • ŠKD pomáha ku krajším Vianociam
    • 16. 12. 2020
    • Vianoce pre deti sociálne slabších

     Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha pri náročných životných situáciách ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít. Pracovníčky Terénnej sociálnej práce v Huncovciach nezištne pomáhajú a motivujú rodiny k tomu, aby sa udržali na „normálnej hladine fungovania“.

    • ŠKD pomáha ku krajším Vianociam: Čítať viac
   • Práva dieťaťa
    • Práva dieťaťa
    • 16. 12. 2020
    • Aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ

     Čo chcem a čo potrebujem

     Na aktivite "Čo chcem a čo potrebujem" učitelia 1. stupňa učili deti rozlišovať medzi želaním a potrebami. Teda rozlišovať medzi tým čo chcú a tým, čo potrebujú a načo majú právo. Pomáhali im uvedomiť si, že základné potreby sú ich práva. No nie všetko čo si želajú, majú na to aj právo.

    • Práva dieťaťa : Čítať viac
   • Modelovanie z keramickej hliny
    • Modelovanie z keramickej hliny
    • 12. 12. 2020
    • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov pokračujú v Hôrke pri Poprade.

     1.modul „modelovanie z keramickej hliny“

     Vzdelávacie aktivity učiteľov pokračovali v dielni keramikára a zakladateľa občianskeho združenia Annogallery Petra Smika, ktorý realizuje workshopy keramiky priamo v svojom ateliéri Hôrka pri Poprade. Učitelia rozdelení do dvoch skupín postupne navštívili túto unikátnu dielňu výtvarného umelca.

    • Modelovanie z keramickej hliny: Čítať viac
   • Tvoríme z hliny pre radosť 5.C
    • Tvoríme z hliny pre radosť 5.C
    • 12. 12. 2020
    • Učitelia svoje získané skúsenosti na kurzoch podali žiakom. Už 10.12.2020 v novej budove školy žiačky 5. C triedy pod vedením Ing. Evy Demkovej realizovali praktické aktivity s hlinou. Pani učiteľka ich učí, že svet sa dá vnímať aj cez hlinu, rukami a srdcom.

     Práca žiačok nadväzovala na predchádzajúcu činnosť, pri ktorej sa už oboznámili s akou hlinou pracujú, čo všetko sa z hliny vyrábalo a vyrába.

    • Tvoríme z hliny pre radosť 5.C : Čítať viac
    • Linka detskej istoty

     – linka pomoci pre deti a mládež – 116 111
     – linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000


     Poskytuje pomoc prostredn
    • Vitaj na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vitaj na stránkach našej školy
    • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
    • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vitaj na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
    • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vitaj na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
    • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vitaj na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov
    • Na tejto stránke poskytujeme najaktuálnejšie informácie. Pre viac údajov prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vykúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3263368
  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje