Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka august 2022 - 1. časť 1.8.2022-10.8.2022 s DPH 10.08.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka júl 2022 - 3. časť 21.7.2022-31.7.2022 s DPH 31.07.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka júl 2022 - 2. časť 11.7.2022-20.7.2022 s DPH 20.07.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra júl 2022 júl 2022 - časť s DPH 18.07.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 18.07.2022
Objednávka júl 2022 - 1. časť 1.7.2022-10.7.2022 s DPH 10.07.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka jún 2022 - 3. časť 21.6.2022-30.6.2022 s DPH 30.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra jún 2022 jún 2022 s DPH 30.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.06.2022
Zmluva 5/2022 Zmluva o nájme školskej telocvične s DPH 22.06.2022 LANEGA Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka jún 2022 - 2. časť 11.6.2022-20.6.2022 s DPH 20.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 6/2022 Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2020-2024 s DPH 15.06.2022 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole v Huncovciach Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 7/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_551 s DPH 15.06.2022 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka jún 2022 - 1. časť 1.6.2022-10.6.2022 s DPH 10.06.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka máj 2022 - 3. časť 21.5.2022-31.5.2022 s DPH 31.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra máj 2022 máj 2022 s DPH 31.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.05.2022
Objednávka máj 2022 - 2. časť 11.5.2022-20.5.2022 s DPH 20.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka máj 2022 - 1. časť 1.5.2022-10.5.2022 s DPH 10.05.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka apríl 2022 - 3. časť 21.4.2022-30.4.2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra apríl 2022 apríl 2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.04.2022
Objednávka apríl 2022 - 2. časť 11.4.2022-20.4.2022 s DPH 20.04.2022 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 4/2022 Dodatok k zmluve o nájme školskej telocvične s DPH 13.04.2022 Peter Kuľka Peter Kuľka Peter Kuľka Peter Kuľka - nájomca
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1571
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje