• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra apríl 2024 apríl 2024 s DPH 30.04.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.04.2024 30.04.2024
  Objednávka apríl 2024 - 2. časť 11.4.2024-20.4.2024 s DPH 20.04.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 20.04.2024
  Objednávka apríl 2024 - 1. časť 1.4.2024-10.4.2024 s DPH 10.04.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 10.04.2024
  Objednávka marec 2024 - 3. časť 21.3.2024-31.3.2024 s DPH 31.03.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.03.2024
  Faktúra marec 2024 marec 2024 s DPH 31.03.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.03.2024 31.03.2024
  Objednávka marec 2024 - 2. časť 11.3.2024-20.3.2024 s DPH 20.03.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 20.03.2024
  Zmluva 8/2024 Zmluva o spolupráci s DPH 12.03.2024 Prešovská univerzita v Prešove Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 14.03.2024
  Objednávka marec 2024 - 1. časť 1.3.2024-10.3.2024 s DPH 10.03.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 10.03.2024
  Objednávka február 2024 - 3. časť 21.2.2024-29.2.2024 s DPH 29.02.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 29.02.2024
  Faktúra február 2024 február 2024 s DPH 29.02.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 29.02.2024 29.02.2024
  Zmluva 7/2024 Zmluva č. KŠ/ZO/2024POŠ9117-3 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany s DPH 23.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 04.03.2024
  Zmluva 6/2024 Zmluva č. ZO/2024WBS9117-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta s DPH 23.02.2024 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 04.03.2024
  Objednávka február 2024 - 2. časť 11.2.2024-20.2.2024 s DPH 20.02.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 20.02.2024
  Objednávka február 2024 - 1. časť 1.2.2024-10.2.2024 s DPH 10.02.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 10.02.2024
  Zmluva 5/2024 Zmluva o výpožičke č. 2023_NIVaM_OPNV_ZoV_015 s DPH 08.02.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce (IČO: 36158895) Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 09.02.2024
  Zmluva 4/2024 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme školskej telocvične č. 29/2023 s DPH 06.02.2024 Štefan Polovka Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce (IČO: 36158895) Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 06.02.2024
  Zmluva 3/2024 Zmluva o nájme školskej telocvične s DPH 01.02.2024 Karate klub Technik Základná škola, Školská 212/19, Huncovce ( iČO:36158895) Mgr. Kamila Hadenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 01.02.2024
  Objednávka január 2024 - 3. časť 21.1.2024-31.1.2024 s DPH 31.01.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.01.2024
  Faktúra január 2024 január 2024 s DPH 31.01.2024 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
  Zmluva 2/2024 Zmluva o nájme školskej telocvične s DPH 30.01.2024 Lucia Vilčeková Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce (IČO: 36158895) Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.01.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1751
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451, 052 456 2122 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 0911 462 122 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje