Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka január 2020 - 2. časť 11.1.2021-20.1.2021 s DPH 20.01.2021 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka január 2020 - 1. časť 1.1.2021-10.1.2021 s DPH 10.01.2021 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka december 2020 - 3. časť 21.12.2020-31.12.2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra december 2020 december 2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.12.2020
Objednávka december 2020 - 2. časť 11.12.2020-20.12.2020 s DPH 20.12.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka december 2020 - 1. časť 1.12.2020-10.12.2020 s DPH 10.12.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 37/2020 Zmluva o dielo s DPH 02.12.2020 Andrej Zemčák Presana, s.r.o. Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka november 2020 -3. časť 21.11.2020-30.11.2020 s DPH 30.11.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra november 2020 november 2020 s DPH 30.11.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.11.2020
Objednávka november 2020 - 2. časť 11.11.2020-20.11.2020 s DPH 20.11.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka november 2020 - 1. časť 1.11.2020-10.11.2020 s DPH 10.11.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka október 2020 - 3. časť 21.10.2020-31.10.2020 s DPH 31.10.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Faktúra október 2020 október 2020 s DPH 31.10.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 31.10.2020
Objednávka október 2020 - 2. časť 11.10.2020-20.10.2020 s DPH 20.10.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Objednávka október 2020 - 1. časť 1.10.2020-10.10.2020 s DPH 10.10.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
Zmluva 36/2020 Darovacia zmluva č. 1/2020 FF s DPH 01.10.2020 Gas Famila, s.r.o. Gas Famila, s.r.o. Ing. Štefan Zima PhD. Ing.Štefan Zima PhD. - konateľ spoločnosti
Zmluva 35/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprotredkovateľom s DPH 30.09.2020 PcProfi, s.r.o. PcProfi, s.r.o. Ing. Peter Krafčík Ing. Peter Krafčík - konateľ spoločnosti
Zmluva 34/2020 Výpoveď darovacej zmluvy s DPH 30.09.2020 GAS Familia, s.r.o, GAS Familia, s.r.o, Ing. Štefan Zima PhD. Ing. Štefan Zima PhD. - konateľ spoločnosti
Faktúra september 2020 september 2020 s DPH 30.09.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy 30.09.2020
Objednávka september 2020 -3. časť 21.9.2020-30.9.2020 s DPH 30.09.2020 Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce Mgr. Kamila Haddenová Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1463
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje