• Naša školská knižnica

    •   Školská knižnica našej základnej školy má v súčasnosti 2227 titulov.

     Pre potreby žiakov je prístupná každý pondelok v čase 12.30 do 14.00 hod.

     V prípade záujmu a potreby je Vám pani učiteľka Žembová k dispozícii aj mimo tohto času.

      

     Knižnica vytvára čiastkové fondy podľa prostredia, v ktorom pracuje. Väčšinou ide o knižný fond malého rozsahu, ktorý  nemusíme členiť na mnoho čiastkových fondov. Stačí základné rozdelenie podľa obsahu a veku:

     • krásna literatúra pre deti (napr. próza, poézia...),
     • náučná literatúra pre deti,
     • doplnkové čítanie žiakov podľa vyučovacích predmetov,
     • krásna literatúra pre dospelých,
     • náučná literatúra pre dospelých.

     Profil knižného fondu malej knižnice:

     • slovenská literatúra pre deti a mládež a pre dospelých,
     • základné diela svetovej klasickej a súčasnej literatúry pre deti a mládež a pre dospelých,
     • všeobecné encyklopédie, náučné, jazykové a výkladové slovníky a príručky,
     • výberovo popularizačné publikácie z oblasti filozofie, psychológie, pedagogiky, etiky, zdravovedy, techniky, jazykovedy, umenia a športu, dejín Slovenska a svetových dejín,
     • regionálna literatúra a regionálne noviny a časopisy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje