• Hodnotiaca správa

    •  

     Spolupráca s materskou školou prebehla v prvom polroku školského roka 2017/2018 nasledovne:

     1. V mesiaci september sme sa stretli s pani riaditeľkou a dohodli, naplánovali sme spoluprácu na celý školský rok.
     2. V mesiaci október  sme sa s deťmi stretli na školskom dvore a realizovali sme jesennú vychádzku s pozorovaním znakov jesene a s poznávaním areálu školy.
     3. V mesiaci január sme my, 1.A, navštívili materskú školu s účelom predstavenia rôznych básničiek, pesničiek. /V pláne bolo toto stretnutie naplánované na december, no z rôznych neplánovaných akcií sa stretnutie presunulo na január./

      

     V ďalších mesiacoch sa chystajú deti z materskej školy k nám, kedy budeme realizovať spoločnú hodinu hudobnej výchovy. Marec - mesiac knihy, je spojený s návštevou školskej /alebo obecnej/ knižnice podľa dohody. Samozrejme, do plánu sme zahrnuli aj účasť p. učiteliek z MŠ na zápise žiakov do prvého ročníka. V mesiaci máj nás čakajú športové aktivity v areáli materskej školy a ako posledná aktivita bude opäť v priestoroch našej školy, kedy budú prváci čítať škôlkarom.

      

      

      

     Spracovala: Mgr. Veronika Dravecká

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje