• 2015/2016

    • Hodnotiaca správa z pobytu zo školy v prírode

     Miesto: Penzión Signál, Bojnice

     Doba trvania: 16. 5. – 20. 5. 2016

     Pedagogický dozor: Mgr. Monika Starinská, Mgr. Miroslava Vroclavjaková

     Triedy:

     1.A – 8 žiakov

     2.A - 10 žiakov

     4.A – 10 žiakov

     Počet žiakov spolu: 28

     I. Stručné zhodnotenie jednotlivých dní

     16. 5. 2016

     Ráno sme absolvovali cestu autobusom na miesto pobytu ŠvP. Po ubytovaní a obede boli žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom ŠvP. Poobede sa 28 žiakov vybralo na prechádzku – spoznávanie okolia.

     Po večeri nasledoval večerný program formou športových a pohybových aktivít.

     17. 5. 2016

     Po raňajkách sa žiaci rozdelili do skupín kde sa venovali vyučovanie podľa rozvrhu.

     Po obede sme sa vybrali spoznať centrum mesta Bojnice, kde sme navštívili Prepoštskú jaskyňu a Praveké múzeu, ktoré sa žiakom veľmi páčilo. Najviac ich zaujala hlava mamuta v skutočnej veľkosti. Keď sme sa vrátili do penziónu nasledovali športové aktivity. Po večeri sa žiaci pripravili na večernú diskotéku počas ktorej si zmerali svoje tanečné talenty.

     18. 5. 2016

     Nastal túžobne očakávaný deň v ktorom sme absolvovali celodenný výlet. Navštívili sme ZOO Bojnice, kde sa žiaci nedokázali vynadívať na rôzne druhy zvierat. Niektoré zvieratá videli po prvý krát v živote naživo. Po ZOO sme absolvovali prehliadku Bojnického zámku. Chlapci sa zamerali na zbrane z minulosti a dievčatá očarila honosnosť a krása komnát. Po návrate na penzión nás čakal neskorý obed. Vyčerpávajúci deň sme zakončili večernou opekačkou.

     19. 5. 2016

     Po raňajkách sa žiaci rozdelili do skupín kde sa venovali vyučovanie podľa rozvrhu.

     V popoludňajšej činnosti sme pripravili žiakom rôzne súťaže ako: o najkrajšiu kyticu, Najlepší plagát – erb rodiny „Kromaňovci“, preťahovanie lanom, iné. Večer sme mali celkové vyhodnotenie týždňa a popoludňajších súťaží ako čistota izieb, naj upratovačka, najväčšia modrina a odrenina, kytica  a pod. Žiaci boli ocenení vecnými cenami a sladkosťami.

     14. novembra 2014

     Posledný deň prebehlo balenie vecí, raňajky a návrat domov v popoludňajších hodinách.

      

     II. Celkové zhodnotenie ŠvP

     Na organizovanie školy v prírode mala ZŠ súhlas Regionálneho úradu

     verejného zdravotníctva v Bojniciach. Škola v prírode sa konala v čase 16.-20. mája 2016 v penzióne Signál, ktorá sa nachádza takmer v centre kúpeľného mesta Bojnice v okrese Prievidza. Poloha na západnom okraji Hornonitrianskej kotliny na úpätí mohutnej travertínovej kopy pod súčasným historickým jadrom mesta poskytovala ochranu a vhodné životné podmienky už neandertálcom v čase levallois moustérienu (70 000/65 000 – 40 000 pred Kr.), teda v čase stredopaleolitického würmu.

      

     ŠvP sa zúčastnilo 28 žiakov z tried 1.A, 2.A a 4.A triedy spolu s 2 pedagogickými zamestnancami.

     So všetkými službami ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim, ochotou zamestnancov penziónu sme boli veľmi spokojní.

     V priebehu pobytu žiakov v ŠvP nedošlo k závažnejším úrazom ani k porušeniu vnútorného poriadku ŠvP.

     Celkovo hodnotíme pobyt v ŠvP veľmi pozitívne, všetci žiaci sa bez problémov prispôsobili zmeneným podmienkam i prostrediu a absolvovali úspešne rekreačný pobyt.

     V Huncovciach 23. mája 2016

                                                                                                                                                                   M. Starinská

     http://zshuncovce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=761

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje