• September

    • Noc výskumníkov

     Interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy a mnoho vstupov plných vedy i zábavy ponúka už tradičná Noc výskumníkov. Tej sa tento rok (25.9.2015) zúčastnili aj naši žiaci z 3.A triedy. Tí sa v Spišskom Štvrtku stretli so špičkovými vedcami i dobrovoľníkmi z Červeného kríža. Po úspešnom absolvovaní siedmich prednášok si mohli domov odniesť Diplom výskumníka.

     Okrem zaujímavých informácií si deti užili aj koncert skupiny Chlapci z chatrče a futbalový turnaj.

      

     Svojimi rozprávkami zvíťazili .....

     Úspech SZUŠ Rosnička v súťaži Rómska paleta september 2015

     Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 24.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VI. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

     Porota sa stretla pri 320 detských výtvarných prácach, z 52 škôl, ktoré sa tento krát niesli témou Rozprávka.

      

     Do súťaže sa zapojili aj žiaci SZUŠ Rosnička v elokovaných pracoviskách ZŠ Huncovce a ZŠ Ihľany, pod vedením  p.uč. Mgr. Kataríny Horníkovej a p.uč. Pavlíny Gancarčíkovej , a to prinieslo svoje ovocie: 11 diplomov a 5 čestných uznaní si zaslúži pozornosť.

     Medzi žiakmi SZUŠ Rosnička v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce získali diplom: Karin Karolová, Boris Badžo, Karolína Polhošová, Anastázia Polhošová a čestné uznanie: Stanka Polhošová.

     V elokovanom pracovisku ZŠ Ihľany diplom získali: Adrián Horváth, Viktória Horváthová  (diplom 2x), Juliana Mišalková, Anna Mišalková, Samuel Horváth, Lenka Horváthová a čestné uznanie: Anna Mišalková, Samuel Horváth, Lenka Horváthová, Michal Mišalko.

     Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu.

     Veríme, že náš úspech a uznanie z roka na rok, nás posunie opäť o krok vpred.

      

     Spracovala: Mgr. Katarína Horníková

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje