• September

    •   Dňa 23. septembra prebiehala na našej škole a v obci Huncovce verejná zbierka BIELA PASTELKA pre ľudí so zrakovým postihnutím. Vďaka nášmu príspevku sme pomohli nevidiacim a slabozrakým.

     ĎAKUJEME.

      Čisté hory

     Aj tento školský rok sme sa rozhodli prispieť svojou maličkosťou a pomohli sme  očistiť naše veľhory od zbytočných vecí – odpadkov, ktoré tam zanechali neporiadni turisti. Vybrali sme sa teda so žiakmi 1.A, 2.A, 5.A, 6.A a 7.A triedy do Tatier. V Tatranskej Lomnici na náš čakali páni horári, aby nám odovzdali vrecia. Potom nás odprevadili na lanovku, ktorou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso a tam sme sa už realizovali. Neverili sme, že tam nájdeme až toľko odpadkov. Zamýšľali sme sa, či je možné niekde prísť niečo obdivovať a zároveň takto znečisťovať. Sme radi, že sme mohli aj takto prispieť k vyčisteniu krásneho prostredia. O rok sa tam vrátime zase. Boli by sme síce radšej, aby si turisti uvedomili, že  znečisťujú prírodu a škodia aj sebe. A my by sme túto trasu mohli absolvovať len ako výlet.

     Pedagogický dozor: Mgr. Ihnačák, Mgr. Starinská, Mgr. Vroclavjaková, Mgr. Džurňáková

     Spracovala: Mgr. Džurňáková 

      Plavecký výcvik

     V prvých septembrových dňoch žiaci 3.A triedy absolvovali plavecký výcvik. Denne, krok za krokom postupovali vo výučbe plávania pod vedením p. uč. Božoňa v ZŠ Ľubica . Posledná hodina preverila plavecké schopnosti žiakov. Všetci žiaci zvládli základne techniky a podľa  výkonu dostali diplomy – delfína ,rybky a korytnačky.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje