• Profil verejného obstarávateľa

    •    V zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Školská 212/19 na webovej stránke školy svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom budeme uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

     Identifikácia školy:

     • Základná škola , Školská 212/19, Huncovce
     • Školská 212
     • 059 92 Huncovce

      

     tel.: +421 52 456 21 22,  +421 911 740 451

     e-mail: riaditel@zshuncovce.sk

     web: www.zshuncovce.edupage.sk

     IČO: 36158895

     DIČ: 2021363014

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje