• Rok 2015

    • Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 eur bez DPH

     v zmysle § 102 ZVO k 31.3. / 30. 6. / 30. 9. /31. 12. 2015

      

     K 31.3.2015

      

     Por.č. Číslo faktúry Predmet zákazky, popis Hodnota zákazky bez DPH

     Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania úspešného uchádzača

     1. 6/1 Fa za školské lavice ISO PLAST 5-miest. 1 561,75 € KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
     2. 54/1

     Fa za školské pomôcky - hmotná núdza

     2 324,00 € KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

      

     K 30.6.2015

      

     Por.č. Číslo faktúry Predmet zákazky, popis Hodnota zákazky bez DPH

     Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania úspešného uchádzača

     1. 127/1 Fa za tlač pedagogickej dokumentácie a inovovaných študijných materiálov, vrátane CD a grafickej prípravy tlačených materiálov a obalov 8011,80€ Ing. Peter Sklenčár - PASTEL, M.R.Štefánika 1016/60, 078 01 Sečovce
     2. 153/1 Fa za produkt KBS s licenciami pre komunikačný server a 8 klientov 1070,00 € SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

      

      

      

     K 30.9.2015

      

     Por.č. Číslo faktúry Predmet zákazky, popis Hodnota zákazky bez DPH

     Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania úspešného uchádzača

     1. 180/1 Fa za pracovný stôl zásuvkový 2 ks a policu do kuchyne v školskej jedálni, oprava robota a digestora a umývací prostriedok 1853,10€ Jaroslav Pikovský - P-Gastroslužby, 05972 Vlková 79

      

     K 31.12.2015

     Por.č. Číslo faktúry Predmet zákazky, popis Hodnota zákazky bez DPH

     Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania úspešného uchádzača

     1. 261/1 Fa za školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 2282,50€ KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
     2. 289/1, 318/1 Fa za tonery 31 ks, 2 ks 1585,90€ Ing. Slavomír Petrulák, Slnečná 954/28, 059 71 Ľubica
     3. 302/1 Fa za multifunkčné zariadenie BROTHER, interaktívne dataprojektory EPSON 2 ks, magneticko keramické tabule 2 ks, tlačiarne HP Laser Jet 2 ks 4084,58€ Ing. Slavomír Petrulák, Slnečná 954/28, 059 71 Ľubica
     4. 316/1 Fa za prevedenie elektroprác 2328,68 ELPROMONT TATRY, s.r.o., Farská 72, 059 92 Huncovce
     5.. 317/1 Fa za laminátovú podlahu 1353,12€ Miloš Janečko - ADAM, Hviezdoslavova 13, 053 61 Spišské Vlachy
     6. 319/1 Fa za montáž laminátovej podlahy 1056,80€ Marek Parimucha, Povstalecká 269/13, 059 71 Ľubica 
     7. 323/1, 324/1 Fa za lepidlo, silikón, šprárovaciu hmotu a dlažbu 2082,84€ RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 812/28, 060 01 Kežmarok
     8.        
              
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje