• September

    • Dopravné ihrisko

     Dňa 18.09.2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili aktivít na dopravnom ihrisku. Aktivity viedli dvaja páni policajti. Žiaci mali možnosť zopakovať si dopravné značky, mladší žiaci sa s nimi oboznámili, odpovedali na rôzne otázky o prechádzaní cez cestu, o bezpečnom pripútaní sa v autách.. Najväčšiu radosť mali žiaci z vozenia na kolobežkách, kedy museli dodržiavať isté pravidlá. Spolu s pánmi policajtmi modelovali aj rôzne situácie.

     Počasie nám prialo, žiakom na cestu zasvietilo slniečko.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje