• Oznam o nehodnotení vyučovacích predmetov
     • Oznam o nehodnotení vyučovacích predmetov

     • Riaditeľka Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v II. polroku školského roka 2019/2020 na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020,  sa nehodnotia tieto predmety:

      Na I. stupni: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika, anglický jazyk.

      Na II. stupni: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, regionálna výchova, pracovné vyučovanie, informatika, finančná gramotnosť, anglický jazyk v 5. ročníku 2. a 3. skupina.

       

      V Huncovciach 30.04.2020

    • Život školy počas pandémie
     • Život školy počas pandémie

     • Od 16. marca 2020 čelíme situácii, ktorá sa v našich životoch ešte nikdy nevyskytla. Zatvorené školy si naposledy pamätá generácia ľudí, ktorí zažili 2. svetovú vojnu a ešte pred rokom 1989 boli školy zavreté cez uhľové prázdniny, ktoré však neboli dlhé. Toto je pre nás úplne nová situácia, na ktorú sme sa snažili čo najlepšie zareagovať a vytvoriť fungujúci systém.

       Výučba v škole sa neprerušila, iba zmenila. Snažili sme sa na novú situáciu flexibilne reagovať. Všetko prebieha za prísnych hygienických podmienok, ktoré vyplývajú z odporúčaní hlavného hygienika SR.

       Vstup do školy iba jednotlivo s rúškami a rukavicami. Možnosť dezinfekcie rúk vo vstupnej hale školy, meranie telesnej teploty infračerveným bezdotykovým teplomerom. Ak prejdete touto kontrolou, môžete vstúpiť.

        

      Život školy počas pandémie - viď fotoalbum

    • Vyučovanie na diaľku
     • Vyučovanie na diaľku

     • Učitelia pripravujú pre našich žiakov pracovné listy  zamerané nielen, ale hlavne  na rozvoj čitateľskej gramotnosti a rozvoj aktívnej a pasívnej slovnej zásoby na rôzne témy. Všetko však závisí od individuálnych schopností žiakov. Máme v škole viac ako 300 žiakov a aby bola distribúcia  jednoduchšia, spracovali sme  zoznamy rodín.                                                                                                                                       

      Ak má rodina päť deti, do rodiny ide taška s materiálmi pre všetky deti.  Tiež sme  zistili, ktoré deti majú pripojenie na internet a možnosť pracovať online. U nás kombinujeme vyučovanie online a doručovanie pracovných listov. Cyklus výmeny pracovných listov je dvojtýždenný. V jeden týždeň sa pracovné listy vypracovávajú,  tlačia a distribuujú, na ďalší sa v osade zbierajú, hodnotia a znova sa pripravujú nové pracovné listy.

      Pri distribúcii pomáhajú naše rómske asistentky.  Snažili sme sa zapojiť aj rodičov z osady. Na odvoz materiálu z a do školy poskytujú vlastné autá a sú ochotní prísť a pomôcť. Ak niektoré dieťa nemá pastelky alebo pero, môže si ich požičať u asistentiek a potom ich zase vráti. Máme informácie, že to funguje. Medzi školou a osadou sa materiály pravidelne vymieňajú -  do školy prídu vypracované, zo školy pripravené na vypracovanie. Keď prišli pracovné listy autom poslednýkrát do osady, boli sprevádzané pokrikom: „Domáce úlohy prišli! Hurá!“. Deti aj dospelí mali radosť aj z časopisov, ktoré nám vydavatelia poskytli zadarmo: Prišli nám časopisy Zvonček, Maxík, Vrabček, pre ...násťročných a dospelých časopis Milujte sa! a v týchto dňoch sme dostali časopis Rebrík. Všetkým vydavateľom patrí veľká vďaka za časopisy, ktoré majú v týchto dňoch pre naše deti cenu zlata.

       

       

    • Škola a školský areál
     • Škola a školský areál

     • Pustili sme sa do zveľaďovania školy. Upratovačky okrem pravidelnej dezinfekcie priestorov školy ošetrujú  a presádzajú  kvety, venujú sa skrášľovaniu záhonov a skaliek v školskom areáli, upravujú a čistia trávnik od konárikov, šišiek a ihličia, nasadili rôzne plodiny na naše školské políčko...

      Po minuloročnej havarijnej situácii, kde bolo prerušené vodovodné potrubie sme dali do poriadku terén, ktorý po zásahu bagrom nevyzeral veľmi pekne. Pri tejto príležitosti sme vybrali aj základy zo starého skleníka, dali sme upraviť terén Chystáme sa na tomto mieste urobiť pekný kvetinový záhon a dosadiť trávu.

      Sme si vedomí toho, že v našom areáli je „posledná“ lúka na území Huncoviec. Také lúky boli v našej obci cca pred 40 rokmi. Každý deň sme mohli chodiť domov s kyticami lúčnych kvetov. Toto už na území obce žiaľ neexistuje. Na školskom pozemku je pôvodné kvetenstvo, ktoré by sme chceli zachovať, preto sa nebude kosiť kosačkami, ktoré kvety a trávu pomelú, rastliny sa nemajú možnosť rozsemeňovať a rozširovať. Chceli by sme, aby sa aj naše deti mohli potešiť z kvetov, ktoré rastú v areáli školy. Je tu aj možnosť pre obyvateľov obce, ktorí majú doma zvieratká a potrebujú seno, aby sa ozvali a dohodneme sa, kde môžu kosiť a sušiť trávu.

      Ostatné činnosti: v školskom prístrešku sme dali urobiť svetlo, vymaľovali sa šatne v telocvični, kuchárky natreli v školskej jedálni radiátory, opravila sa strecha na spojovacej chodbe, kde hrozilo, že nám pri silnejšom vetre odletí. Nezabúdame ani na  pravidelné obnovovanie násteniek na aktuálne témy.  

      A najdôležitejšia správa, z ktorej máme všetci radosť je to, že vďaka pánovi  starostovi Huncoviec  a pani riaditeľke ZŠ sa začne v najbližšom čase rekonštrukcia kotolne základnej školy, ktorá je zastaralá a je v nevyhovujúcom stave.

       

       

    • Dobrovoľníctvo
     • Dobrovoľníctvo

     • Hneď v prvých dňoch pandémie sa naši učitelia – dobrovoľníci pustili do šitia rúšok. Prístavbu učebňového bloku sme premenili na veľkú krajčírsku  a strihačskú dielňu, kde učiteľky – dobrovoľníčky šijú  ochranné rúška. Do dnešného dňa sme odovzdali asi 170 rúšok pre dôchodcov a obyvateľov v našej  obci, 100 ks sme odniesli na onkologické oddelenie v Poprade, 120 do DDS v Kežmarku a 25 do zariadenia opatrovateľskej služby Spišská Belá Strážky. Ak by sa našli darcovia látok, vieme ich premeniť na ďalšie rúška, ktoré môžu zachrániť život. V prípade, že by ste mohli podarovať materiál na rúška, ozvite sa na telefónne kontakty, ktoré sú uvedené na stránke školy.

       

    • Poďakovanie za časopisy Maxík a Zvonček
     • Poďakovanie za časopisy Maxík a Zvonček

     • Ďakujeme firme DAXE, spol.s r.o. a riaditeľke PhDr. Danuši Faktorovej, PhD. za časopisy Maxík a Zvonček, ktoré nám počas epidémie bezplatne poslali pre našich žiakov. Teraz je ten správny čas na knihy a časopisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          

      Maxík a Zvonček sú časopisy do školy i na doma, sú  určené najmä žiakom I. stupňa ZŠ. No zabaviť sa s nimi  môžu všetci menší i väčší, ktorí majú radi rozprávky, básničky, hádanky, pesničky, kreslené príbehy, maľovanky, hlavolamy, vystrihovačky či súťaže, v ktorých môžu vyhrať zaujímavé ceny. Využijete ich na hodinách čítania, prvouky, prírodovedy či vlastivedy. Ba aj úlohy na riešenie vychádzajú z toho, čo ste sa už naučili. Vystrihovačka zasa najviac poteší tých, ktorí radi majstrujú – strihajú a lepia. Tak neváhajte, Maxík a Zvonček  je tu pre vás!

       

    • Požehnanú a pokojnú Veľkú noc
     • Požehnanú a pokojnú Veľkú noc

     • Vo svetle otvoreného hrobu má každá naša obeta a služba zmysel aj vtedy, keď sa zdá, že je nezmyselná. Požehnanú a pokojnú Veľkú noc praje vedenie ZŠ Huncovce.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje