• Rúška píšu dejiny
     • Rúška píšu dejiny

     • Rúška, ktoré šili v ZŠ v Huncovciach, sú vystavené v múzeu v Prahe. Prijali sme ďakovný list.

      V múzeu v Prahe je  zbierka originálnych rúšok. ZŠ Huncovce sa zapojila do súťaže a naše  práce boli ohodnotené a vybraté do zbierky.  Šikovnosť a originalitu našich žien ocenili  aj v zahraničí. Naše rúška, ktoré šili počas koronapandémie  šikovné dobrovoľníčky,  sú vystavené v Múzeu polície ČR v Prahe, kde si ich môžete pozrieť.  

      Ďakovný list za rozšírenie zbierky rúšok  v Múzeu Polície ČR.

    • Detská maľovaná mapa Vysoké Tatry deťom.
     • Detská maľovaná mapa Vysoké Tatry deťom.

     • Naša ZŠ sa zapojila do projektu  edície maľovaných cyklomáp deťom. Podporili sme vydanie detskej maľovanej cyklo - turistickej mapy Vysoké Tatry deťom od  vydavateľa CBS, čím sme sa tak stali aj jej spolutvorcami.  Do projektu tejto mapy sme zapojili  žiakov  z našej školy, ktorí mali za úlohu nakresliť kultúrne pamiatky  našej obce. Z prác, ktoré deti nakreslili, sme vybrali prácu Daniely z 9.A. Na obrázku je kaplnka Jána Nepomuckého, nachádzajúca sa  v Huncovciach. Pre porovnanie si môžete pozrieť vo fotogalérii aj výber najlepších prác s touto témou. Stojí za povšimnutie práca žiaka Michala, ktorý zobrazil huncovskú  Turbínu. ( Viď fotogaléria).

      MAĽOVANÁ MAPA JE DIELO do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom. Samozrejme, pomáha aj moderná technika, aby mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara  sa používa  programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky.

      Každý dom, cestu, potok a každý strom musí byť zaznačený v mape a takéto dielo maľuje maliar aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás/cyklotrás a piktogramov.

      DETSKÁ MAĽOVANÁ MAPA

      Prednosťou maľovaných máp je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa, predovšetkým táto detská, slúži na orientáciu, informácie aj pre tých najmenších. Rôzne ilustrácie uľahčujú deťom zorientovať sa v mape a podľa nich vedia, čo budú na danom mieste obdivovať. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov a porovnávajú jej zobrazenie so skutočnosťou.

      A práve  naši žiaci majú možnosť sa pochváliť so svojim výtvarným talentom a podporiť  vydanie maľovanej cyklomapy Vysoké Tatry deťom.

       

    • KONTAKTY NA LINKU PRVEJ POMOCI DEŤOM
     • KONTAKTY NA LINKU PRVEJ POMOCI DEŤOM

     • Linka detskej istoty

      – linka pomoci pre deti a mládež – 116 111
      – linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000

      • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
       – telefónu (116 111 a 116 000 – non-stop, bezplatne, anonymne)
       – chatu (každý deň od 18:00 do 22:00)
       – e-mailu (potrebujem@pomoc.sk)

      Linka detskej dôvery

      – telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov

      • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
       – telefónu 055/234 72 72
       – e-mailu (odkazy@linkadeti.sk)
       – chatu (pracovný deň od 14:00 do 19:00)

       

       

    • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2020/2021
     • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2020/2021

     • 1. september       Deň ústavy Slovenskej republiky (Štátny sviatok)

      15. september     Sedembolestná Panna Mária ( Deň pracovného pokoja).

      1. november        Sviatok všetkých svätých ( Deň pracovného pokoja).

      17. november      Deň boja za slobodu a demokraciu (Štátny sviatok)

      24. december      Štedrý deň ( Deň pracovného pokoja).

      25. december      Prvý sviatok vianočný ( Deň pracovného pokoja).

      26. december      Druhý sviatok vianočný ( Deň pracovného pokoja).

      1. január              Deň vzniku Slovenskej republiky (Štátny sviatok)

      6. január              Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych

                                  kresťanov). ( Deň pracovného pokoja).

                                  Veľký piatok ( Deň pracovného pokoja).

                                  Veľkonočný pondelok ( Deň pracovného pokoja).

      1. máj                  Sviatok práce ( Deň pracovného pokoja).

      8. máj                  Deň víťazstva nad fašizmom ( Deň pracovného pokoja).

      5. júl                    Sviatok svätého Cyrila a Metoda (Štátny sviatok)

      29. august           Výročie Slovenského národného povstania (Štátny sviatok)

       

      Termíny prázdnin 

      Jesenné prázdniny               29 10. 2020 - 30. 10. 2020

      Vianočné prázdniny              23. 12. 2020 - 07. 01. 2021

      Polročné prázdniny              01. 02. 2021

      Jarné prázdniny                    22. 02. 2021 - 26. 02. 2021

      Veľkonočné prázdniny          01. 04. 2021 – 06. 04. 2021

      Letné prázdniny                   01. 07. 2021 – 31. 8. 2021

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje