• SRDCE DOKORÁN
     • SRDCE DOKORÁN

     • Workshop je určený rómskym deťom a mládeži, ich pedagógom, vychovávateľom, rodičom a širokej verejnosti. Jeho zámerom je podpora neformálno-vzdelávacích kultúrnych aktivít rómskych detí a mládeže. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

      Práca s hlinou a glazovanie keramiky

      Prvý a druhý workshop je zameraný na prácu s hlinou. Začína teoretickou časťou, počas ktorej sú účastníkom formou prednášky a názorných ukážok sprostredkované informácie o keramických materiáloch, technikách práce a pracovných pomôckach. Počas praktickej časti sa účastníci za odbornej pomoci prítomného lektora naučia zvládnuť vybrané techniky modelovania z plátov hliny, techniky lepenia, vrypu a reliéfu. Budú zhotovovať jednoduchšie, individuálne výrobky aj náročnejšie, spoločné dielo – keramický reliéfny obraz s motívom srdca, zložený z veľa častí. Pri práci môžu uplatniť svoju fantáziu, čím získa ich keramický výtvor originalitu a osobitý prejav. Organizátor workshopu zabezpečí pracovné pomôcky a materiál potrebný na prácu. Vytvorené keramické práce vyzdvihne od účastníkov, budú vysušené a vypálené prvým výpalom, tzv. prežahom a následne vrátené späť účastníkom.
       

      Tretí workshop je zameraný na glazovanie keramiky rôznofarebnými glazúrami. Začína teoretickou časťou, počas ktorej sú účastníkom formou prednášky a názorných ukážok sprostredkované informácie o keramických materiáloch, technikách práce a pracovných pomôckach. Počas praktickej časti sa účastníci za odbornej pomoci prítomného lektora naučia zvládnuť techniky glazovania nanášaním štetcom a tupovaním. Workshop nadväzuje na predchádzajúce 2 workshopy, zamerané na prácu s hlinou. Organizátor workshopu zabezpečí pracovné pomôcky a materiál potrebný na prácu. Naglazované keramické práce vyzdvihne od účastníkov, budú vysušené a vypálené druhým výpalom a následne vrátené späť účastníkom.

      Štvrtý workshop nadväzuje na predchádzajúce 3 workshopy, zamerané na prácu s hlinou a glazovanie keramiky. Workshop je záverečným stretnutím a sumárom aktivít, na ktorých účastníci zhotovovali spoločné dielo - keramický reliéf srdca aj individuálne keramické dielka - keramické misky a svietniky s motívom srdca.

      Na záverečnom stretnutí za prítomnosti lektora všetko spoločne zhodnotíme, odprezentujeme formou záverečného videa, vzájomnej diskusie a záverečnej brožúrky.

       

    • Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Zázračné divadlo“
     • Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Zázračné divadlo“

     • Mestská knižnica mesta Piešťany oznámila ZŠ Huncovce - p. uč. Ing. Eve Demkovej -, že žiaci z 5.C - špeciálna trieda sa umiestnili  v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zázračné divadlo“ v 2. kategórii – v kategórii základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov  na druhom mieste.

      Mestská knižnica mesta Piešťany srdečne blahoželá  a želá veľa inšpirácie, tvorivých síl a úspechov! Na záver listu ďakuje  za účasť na medzinárodnej výtvarnej súťaži.

      Ocenené práce budú vystavené v decembri na samostatnej výstave ocenených prác  výtvarnej súťaže „Zázračné divadlo“ v Piešťanoch. Súčasťou otvorenia výstavy bude slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

      Autentické znenie celého listu si môžete prečítať  tu:

      Vyhodnotenie_ZD_Huncovce.pdf

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou

      V našej škole je štvrtý októbrový pondelok tradične venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. V tomto školskom roku to pripadlo na 26.október. Témou tohto podujatia Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou bola: „Kniha priateľ človeka.“ Žiaci pracovali s knihami z našej knižnice, ale aj s knihami, ktoré priniesli naše pani učiteľky, z ktorých mali urobené výstavky v triedach, alebo mohli pracovať aj s úryvkami z čítanky. Výber a zameranie sme ponechali na vlastný výber, tvorivosť, fantáziu pedagógov. Výsledkom tematického dňa sú vytvorené rôzne leporelá - O červenej čiapočke, O veľkej repe, Janko Hraško, kniha O červenej čiapočke a vypracované pracovné listy.

      Mgr. Stanislava Žembová

    • POZOR
     • POZOR

     • Mimoriadne školské prázdniny

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      podľa nariadenia MŠVVaŠ SR sa z dôvodu celoplošného testovania obyvateľstva na Covid19 upravuje termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.

       

      Okrem jesenných prázdnin vyhlásil minister školstva aj mimoriadne školské prázdniny

      v piatok 6. novembra   a  v pondelok 9. novembra 2020,

      nástup 1. stupňa 10.11.2020 ( v utorok).

       

       

       Ďalšie  informácie  Vám  budeme poskytovať priebežne.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje