• Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 1. a 2. stupňa
     • Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 1. a 2. stupňa

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      podľa nariadenia MŠVVaŠ  SR pokračujú žiaci 1. a 2. stupňa  od 18. 01. 2021 vo vzdelávaní dištančnou formou.

      V prípade akýchkoľvek nových zmien  Vás budeme informovať.

      Vedenie školy.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 05.01. 2021 pod číslom 2021/9418:1-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.

      Od 11.01.2021 (pondelok) sa žiaci I. a II. stupňa základnej školy vzdelávajú dištančnou formou, pomocou pracovných listov až do odvolania.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje