• Informácie   k otvoreniu školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 0. – 5. ročníka
     • Informácie k otvoreniu školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 0. – 5. ročníka

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce plánuje otvorenie školy pre žiakov 

       1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.        

       

      Pokyny pre zákonných zástupcov:

      Pri nástupe dieťaťa do školy je rodič povinný odovzdať vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Organizácia vyučovania od 1.6.2020:

      Žiaci 1. – 5. ročníka

      Žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov. Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať naďalej dištančnou formou. Vyučovanie pre prihlásených žiakov začína  1.6. 2020.                                      

      Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:30 do 8:15 hod.

      Vyučovanie bude trvať 4 vyučovacie hodiny. 

      Žiaci 6. – 9. ročníka

      Žiaci 6. – 9. ročníka budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov prítomných v škole, ktorí oň prejavia záujem od utorka 02.06.2020.

      Činnosť ŠKD bude zabezpečená podľa záujmu  od utorka 02.06.2020.

    • Ďakovný list
     • Ďakovný list

     • Zariadenie pre seniorov  a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok  udeľuje Ďakovný list Základnej škole v Huncovciach za darovanie ochranných rúšok pre seniorov.

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje